fredag 17 juni 2011

Villfarelser och villovägar att vila i.Picture via 6-Methyltiohexylisothiocyanate, Donalddduck and Stockholm Syndrome.
Men ibland ger jag dem bröd också.

Inga kommentarer: